PORADY PRAWO SPADKOWE: CZYM JEST ZAPIS WINDYKACYNY

Wprowadzona całkiem niedawno instytucja prawa spadkowego. Zapis windykacyjny pozwala zapisać w spadku konkretną rzecz konkretnej osobie. Osoba, na rzecz które uczynimy zapisu windykacyjny, staje się właścicielem zapisanej jej rzeczy z chwilą śmierci spadkodawcy. Musimy jednak pamiętać, że zapis windykacyjny dotyczy tylko ściśle określonych w kodeksie cywilnym składników majątkowych istotna jest również forma tego zapisu. Dlatego też na przykład zapisanie w testamencie w zwykłej formie pisemnej, że mieszkanie ma dostać syn, a samochód córka, nie spowoduje, że uczynimy zapis windykacyjny. Co zatem należy zrobić.

Po pierwsze zapis windykacyjny wymaga formy aktu notarialnego. Możemy go zatem sporządzić wyłącznie w testamencie sporządzonym przez notariusza.

Po drugie kodeks zawiera zamknięty katalog składników majątkowych, które można objąć zapisem windykacyjnym:

1) rzecz oznaczona co do tożsamości, np. nieruchomość, samochód - tak, ale już nie np. 100 kilogramów ziemniaków czy też jakakolwiek suma pieniężna
2) zbywalne prawo majątkowe, np. wierzytelność o zapłatę sumy pieniężnej;
3) przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne – a zatem całość zorganizowanej masy majątkowej;
4) ustanowienie na rzecz zapisobiercy użytkowania lub służebności – np. służebność mieszkania na nieruchomości.

Co istotne przedmiot zapisu windykacyjnego nie wchodzi w skład spadku. Osoba, która jest zapisobiercą windykacyjnym, nabywa własność tego przedmiotu z chwilą śmierci spadkodawcy niezależnie od dziedziczenia elementów, które wchodzą do spadku.


MARTA MIECZNIKOWSKA
ADWOKAT

Powrót