PORADY PRAWO SPADKOWE: KILKA SŁÓW O TESTAMENCIE NOTARIALNYM

Testament notarialny


Testament możemy sporządzić u notariusza. W tym celu należy umówić spotkanie w wybranej kancelarii notarialnej, gdzie złożymy stosowne oświadczenie w formie aktu notarialnego. Pomimo iż forma aktu notarialnego jest co do zasady formą szczególną, a forma pisemna jest formą zwykłą, to testament notarialny nie ma większej mocy niż testament zwykły. Nie ma potrzeby sporządzania testamentu notarialnego także w sytuacji, kiedy w skład spadku wchodzi nieruchomość.

Wiele osób utożsamia testament notarialny z większym bezpieczeństwem. Może tak być w istocie, ponieważ po pierwsze testament notarialny nie może co do zasady zaginąć (chyba że w wyniku zaniedbań notariusza). Otrzymujemy bowiem wypis aktu notarialnego zawierającego testament i w przypadku, kiedy wypis nam zaginie możemy udać się do notariusza po kolejny egzemplarz wypisu. Wypis jest równoznaczny z oryginałem testamentu.

Po drugie zaś testament notarialny może zostać wpisany do Notarialnego Rejestru Testamentów. Pozwoli to wskazanemu przez nas spadkobiercy ustalić, że dany testament został sporządzony w sytuacji, w której ten spadkobierca nie miałby wiedzy, że powołaliśmy go do całości spadku. Co istotne zarejestrowanie testamentu w przedmiotowym rejestrze jest bezpłatne.

Co ważne notariusz nie ocenia stanu zdrowia spadkodawcy (czy jest zdolny do złożenia oświadczenia o woli) w sposób wiążący na przyszłość. Wzmianka o stanie zdrowia spadkodawcy nie znajduje się w testamencie. Oświadczenie notariusza nie jest również wiążące dla sądu w ewentualnej sprawie sądowej, w której oceniana będzie ważność testamentu (kiedy testament jest nieważny?). Notariuszowi nie wolno jednakże dokonywać czynności notarialnej, jeżeli poweźmie wątpliwość, czy strona czynności notarialnej ma zdolność do czynności prawnych.

KOSZTY NOTARIUSZA

Teraz koszty. Notariusz jest związany rozporządzeniem w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, co oznacza, że samo wynagrodzenie notariusza nie może przekroczyć wysokości podanej w rozporządzeniu. Maksymalna stawka za sporządzenie aktu notarialnego obejmującego podstawowy testament wynosi 50 zł. W przypadku, gdy testament zawiera zapis zwykły, polecenie lub wydziedziczenie taksa wynosi maksymalnie 150 zł, zaś w przypadku wprowadzenia zapisu windykacyjnego stawka wynosi 200 zł.

Notariusz pobierze również należność za wypisy aktu notarialnego w kwocie maksymalnie 6 zł za każdą stronę.

Do ww. kwot należy doliczyć podatek VAT, który notariusz odprowadza do urzędu skarbowego. Stawka podatku VAT to 23%.

TESTAMENT OSOBY GŁUCHEJ LUB NIEMEJ

Co ważne osoba głucha lub niema, która jednocześnie nie potrafi lub nie może pisać, może skorzystać wyłącznie z testamentu notarialnego (w zakresie testamentów zwykłych).

MARTA MIECZNIKOWSKA
ADWOKAT

Powrót