PORADY PRAWO SPADKOWE: SPORZĄDZAMY TESTAMENT WŁASNORĘCZNY

Najbardziej podstawowa wersja testamentu zwykłego. Do jego sporządzenia potrzebujemy dowolnej kartki papieru (oczywiście powinna być tego rodzaju, aby spokojnie można by coś na niej zapisać) oraz czegoś do pisania. Testament własnoręczny należy w całości napisać samodzielnie pismem ręcznym, a następnie umieścić datę jego sporządzenia oraz go podpisać.

Co ważne testament nie może zostać napisany na komputerze, wydrukowany i następnie podpisany. Taki testament będzie bezwzględnie nieważny.

Brak daty nie zawsze dyskwalifikuje testament, ale warto o tym pamiętać, aby nie było żadnych wątpliwości w tym zakresie. Brak daty nie powoduje nieważności testamentu własnoręcznego wówczas, gdy nie wywołuje wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu (wątpliwości te może wywołać np. choroba), co do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów (zasadą jest że późniejszy testament uchyla wcześniejszy).

Testament własnoręczny może sporządzić wyłącznie osoba umiejąca pisać. Wykluczone jest posłużenie się inną osobą czy też skorzystanie z innych technik, niż pisarska (np. pismo Braille'a).

Podpis powinien być własnoręczny. Co ważne nie musi być czytelny, ale powinien pozwalać na jednoznaczną identyfikację osoby podpisanej. Podpis musi być złożony rzecz jasna pod oświadczeniem.

Pamiętać należy, iż za testament uznaje się wyłącznie oryginał sporządzonego z zachowaniem powyższych wymogów dokumentu. Co ciekawe jednak podstawą dziedziczenia może być testament własnoręczny, który zaginął. Rzecz jasna postępowanie dowodowe wykazujące fakt sporządzenia i zaginięcia takiego dokumentu musi być przeprowadzone przez sąd wyjątkowo drobiazgowo, aby wykluczyć możliwość jakiegokolwiek oszustwa.


MARTA MIECZNIKOWSKA
ADWOKAT

Powrót