WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie za usługi świadczone przez Kancelarie Adwokata i Radcy Prawnego ustalane jest z uwzględnieniem w szczególności koniecznego nakładu pracy, stopnia trudności i złożoności danego zagadnienia prawnego czy też wymagań specjalistycznej wiedzy prawnej.

W odniesieniu do klientów indywidualnych wynagrodzenia za prowadzenie sprawy obejmuje zazwyczaj stawkę ryczałtową ustaloną na podstawie analizy danego zagadnienia prawnego. W przypadku udzielania porad prawnych obowiązuje stawka godzinowa.

Wynagrodzenie za usługi świadczone na rzecz podmiotów gospodarczych obejmuje z reguły stawkę godzinową. Oferujemy również możliwość nawiązania stałej współpracy i świadczenia obsługi prawnej przedsiębiorców na podstawie stawki ryczałtowej lub też na podstawie wynagrodzenia mieszanego, to znaczy obejmującego ustalony ryczałt oraz obniżoną stawkę godzinową obowiązującą po przekroczeniu ustalonego w umowie współpracy limitu.